PGM Montagesysteem

Het is welbekend dat een zonnepaneel zonne-energie opwekt. We zijn doorgaans dan ook bezig met nieuwe ontwikkelingen hierin. Een degelijk montagesysteem voor zonnepanelen is één van onze projecten. De zonnepanelen zijn eenvoudig te monteren op een dak van een woning of garage.

Montagesysteem de fundatie voor uw zonnepanelen

Vaak onderschat men de waarde van het montagesysteem waarop de zonnepanelen worden gemonteerd. Dit is echter van grote invloed op de levensduur en rendement van de panelen. Ook worden garantieclaims vaak gebaseerd op de degelijkheid van de constructie en de montage van het systeem. Indien het systeem niet voldoende stijfheid bezit zijn de panelen steeds in beweging door de wind. Door de opgewekte trillingen treedt hierdoor vervroegde slijtage op.

De kans op een pak sneeuw is de laatste jaren weer groter geworden. Juist wanneer de dooi inzet wordt het montagesysteem aan grote krachten blootgesteld. De sneeuw smelt gedeeltelijk en schuift naar één punt. Het is dus mogelijk dat er zomaar 1.000 kg op een deel van het systeem drukt. Ook dient bij de keuze van een montagesysteem rekening gehouden te worden met windsnelheden. Zeker op platte daken is dit van belang. Wij moeten helaas vaak constateren dat de gebruikte platdaksystemen verre van deugdelijk zijn.

De bevestiging

Zonnepanelen dienen aan de lange zijde op ongeveer 20% van de uiteinden te worden geklemd. Er zijn diverse systemen in de handel waarbij de panelen op de korte zijden worden geklemd. Dit gaat bijna altijd mis. De niet geklemde afstand is immers veel te groot, waardoor het paneel gaat trillen. Let er ook op hoe u de ballast plaatst. Indien er een betonbandje voor bestrating (zonder wapening) op de profielen wordt gelegd ontstaat er een druk van ca. 50 kg (uiteraard afhankelijk van het type bandje). Indien, door regen of dooiende sneeuw, dit bandje verzadigd raakt door water en het gaat dan vriezen heeft u een goede kans dat het bandje in 2 stukken breekt. Resterende ballast 3 kg!

Bekijk onze Bevestigingssystemen